Ataner

33 teksty – auto­rem jest Ata­ner.

Każdy z nas pot­rze­buje cza­sem słów uznania,
dla włas­ne­go dowartościowania. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 grudnia 2011, 09:53

Kłótnia jest niczym bit­wa na ar­gu­men­ty,
kiedy Ci ich zab­raknie odej­dziesz przegrany. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 grudnia 2011, 13:32

Kiedy os­tro bro­nimy włas­ne­go zdania
nie możemy spodziewać się zbyt wielu słów uznania. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 grudnia 2011, 13:43

Tak dob­rze jest wsta­wać ra­no z nadzieją, że spot­kam w ciągu dnia mo­je małe szczęścia - uśmiech, miły gest, do­tyk rąk. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 grudnia 2011, 12:11

Roz­jaśnij smut­ne twarze niez­na­jomych da­rując im swój szcze­ry uśmiech. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 1 grudnia 2011, 10:58

Czy myśli­my, czy też nie i tak dla większości jest to obojętne. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 listopada 2011, 15:05

Cza­sem w niemo­cy jest nasza moc. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 listopada 2011, 12:43

Sztuką jest ug­ryźć się w język za­nim zacznie się kąsać in­nych,
chy­ba że jest się w gro­nie za­pat­rzo­nych w siebie ludzi nieomylnych. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 listopada 2011, 09:12

Gdy mężczyz­na skacze z kwiat­ka na kwiatek to na­zywa­my go macho,
gdy ko­bieta ro­bi to sa­mo to jest k...., a nie damą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 listopada 2011, 13:36

Dla sil­nych ludzi po­rażka jest je­dynie ko­lej­nym doświadczeniem. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 listopada 2011, 09:04
Ataner

Spokój, cisza, łagodność - ja Ogień, burza, deszcz - moja dusza

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ataner

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność